kajturunen

Happea talouteen - budjettipuheeni 17.12.2012

Luulen jokaisen tässä salissa paikalla olevan matkustaneen lentämällä. Jokainen myös tietää
turvallisuusasioiden merkityksen lentoliikenteessä. Se on ykkösasia josta ei tingitä. Kaikkialla maailmassa jokaisen lennon aluksi kerrotaan turvallisuusohjeet siltä varalta, että lennon aikana tapahtuu jotain poikkeuksellista.

Tiedämme, että jos lennon aikana matkustamossa ilmanpaine laskee, putoavat happinaamarit eteemme. Tiedämme myös ohjeen naamarin laittamisesta itselle ensin. Turvallisuusohjeen
mukaan on varmistettava oma hapensaanti, jotta voisi auttaa muita. Tämä pätee myös talouteen. Kun paine laskee, on varmistettava oma toimintakyky.

Viimeistään nyt olisi aika myöntää tosiasiat. Olemme nukkuneet ruususen unta koko 2000-luvun. Hallitus hallituksen perään ei ole Ruotsin ja Saksan tavoin kyennyt tekemään tarvittavia
rakenteellisia uudistuksia. Tämän vastuuttoman politiikan seuraukset ovat nyt kaikkien nähtävissä. Vientisektorimme kilpailukyky ja sen seurauksena vaihtotase ovat romahtaneet. Vaihtotaseen vajausta lisäävät tehdyt ympäristö- ja energiapoliittiset ratkaisut.

Valtion huolestuttava velkaantuminen johtuu ennen kaikkea kilpailukykymme heikkenemisestä, eikä velkaantumista saada kuriin ennen kuin kilpailukykymme on palautettu.  Ei voi ehkä sanoa, että olisimme Kreikan tiellä. Ehkä ennemminkin Espanjan ja Italian tiellä, happi alkaa loppua myös Suomi-neidolta.

Hallituksen onkin syytä suunnata tarmonsa eurokriisin hoidosta kotimaan talousongelmien ratkomiseen. On aika tehdä ”isänmaallista talouspolitiikkaa” ja kotimaamme kannalta parempia ratkaisuja. Hallituspuolueet voisivatkin osoittaa olevansa oikeasti vastuullisia, ja
kannattaa Perussuomalaisten budjettivastalauseen muutosehdotuksia, jotka parantavat talouskasvun edellytyksiä.

Perussuomalaisilla, ainoalla todellisella oppositiopuolueella, on vaihtoehtoja tarjottavana. Mielestämme valtion tulisi nykyistä paremmin tukea pienten ja keskisuurten yritysten kasvua,
sillä viimeisen vuosikymmenen aikana käytännössä kaikki uudet työpaikat ovat syntyneet pk-sektorille. Ehdottamamme kasvupaketti on erityisesti pk-yrityksille suunnattu 250 miljoonan euron kasvua ja työllisyyttä edistävä verokannustin.

Tarkemmin sanoen kasvupakettimme sisältää arvonlisäverollisen liiketoiminnan alarajan, sekä niin sanotun huojennusalueen katon noston. Tämä olisi erityisen tärkeää itsensä työllistäville ja pienille yrityksille. Lisäksi ehdotamme työllistäville pk-yrityksille Viron mallisen yritysverotuksen, jo kilpailullisestakin syystä. Tänäkin vuonna on tuhansia suomalaisia yrityksiä perustettu Viroon. Lisäksi toteuttaisimme työllisyyttä parantavan ja harmaata taloutta suitsivan kotitalousvähennyksen korotuksen.

Perussuomalaiset ovat pettyneitä siihen, että hallituksen suuret puheet nuorisotakuusta näyttävät jäävän vain puheiksi. Ammattikorkeakoulujen opiskelupaikkoja vähennetään yli 2000:lla vuonna 2013. Esi- ja perusopetuksen, sekä yleissivistävän ja ammatillisen opetuksen
resursseja vähennetään, kuten myös vapaan sivistystyön resursseja leikataan. Näinkö hallitus toteuttaa yhteiskuntatakuuta? Perussuomalaiset haluavat oikeasti edistää nuorison työllistymistä, eivätkä siksi voi näitä leikkauksia hyväksyä.

Tahdomme myös kaventaa viime vuonnakin rajusti kasvaneita tuloeroja hallitusta selvästi enemmän. Emme nostaisi tasaveroluonteista arvonlisäveroa, jyrkentäisimme selvästi
tuloverotuksen progressiota ja kaventaisimme suurituloisten mahdollisuuksia nauttia verovapaista osingoista.

Perussuomalaiset eivät hallituksen tavoin ole valmiita rapauttamaan kuntien taloutta ja
peruspalveluita.  Osoittaa todellista piittaamattomuutta jakaa kunnille liian pieniä valtionosuuksia peruspalveluiden asianmukaiseksi toteuttamiseksi. Valtionosuusleikkaukset pakottavatkin kuntia nostamaan veroasteitaan, ja lisää entisestään kuntasektorin koko 2000-luvun kasvanutta velkataakkaa. Kunnat joutuvat tinkimään palvelujen laadusta ja saatavuudesta. Tosin kohta ei kunnilla ehkä ole peruspalveluita mitä tarjota, sillä sosiaali-
ja terveydenhuoltoon kaavaillut uudistukset estävät alle 20 000 asukkaan kunnilta sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen. Näitä kuntia on Suomessa 280. Ja jos käytännössä tuo raja nousee 50 000:een, on tilanne entistäkin surkeampi. Näitä kuntia on vain 56.  Me perussuomalaiset antaisimme kunnille yhteensä melkein 300 miljoonaa euroa hallitusta enemmän kunnallisten palveluiden järjestämiseen.

Perussuomalaiset vaativat hyvän hoidon turvaamista ikäihmisille. Haluamme Suomesta ikäihmisiä arvostavan maan, jossa ikääntymistä ei tarvitse huonon hoidon tai heitteille jättämisen takia pelätä. Maan, jossa vanhuksia kunnioitetaan. Haasteina ovat palvelujen laadun turvaaminen ja hoitotyöntekijöiden työolojen parantaminen. Moni hoitotyöntekijä
kuitenkin sinnittelee jaksamisensa äärirajoilla ja osa on jo vaihtanut kevyemmille aloille töihin. Pelkkä kuntien velvoitteita lisäävä vanhuspalvelulaki ei siis riitä, vaan tarvitaan toimia hoitotyöntekijöiden työolojen parantamiseksi.

Myös omaishoito tulee entistä paremmin ottaa huomioon ja omaishoidon tuen maksaminen on siirrettävä Kelan vastuulle, jotta tukien saaminen ei riipu kunnan taloudellisesta tilanteesta.

Perussuomalaisten mielestä olisi oikeudenmukaista tehdä lapsilisien indeksikorotukset ja sitoa opintotuki indeksiin jo ensi vuonna. Emme myöskään ole hallituksen tavoin valmiita tinkimään sisäisestä tai ulkoisesta turvallisuudesta, edes syrjäseuduilla, emmekä voi antaa tieverkkomme rapistua.

Kehotan vielä kerran, että hallituspuolueet äänestävät perussuomalaisten kasvua,kilpailukykyä ja työllisyyttä parantavien muutosehdotusten puolesta. Täällä on usealla suulla viime viikkojen aikana toivottu nopeita toimia Suomen taloudellisen tilanteen parantamiseksi. Hallituspuolueet ovat ilmeisesti ylevistä puheistaan huolimatta päättäneet toimia samoin kuin vuosi sitten.

Tällöinhän perussuomalaisten ehdotukset t&k -verotuesta, ja enkelirahoituksen tukemisesta tyrmättiin budjettiäänestyksessä, mutta kehysriihessä hallitus kuitenkin päätti ne toteuttaa.

Perussuomalaiset toivovat, ettei hallituspuolueilla jälleen kerran poliittinen peli mene Suomen edun edelle. Meillä ei vain nyt ole yksinkertaisesti varaa siihen, että hyvät ehdotukset tyrmätään pelkästään siksi, että ehdottava taho ei ole hallituspuolueiden mielestä oikea. Väärä ihminen ei saa olla oikeassa?

Perussuomaiset lupaavat toimia toisin: tulemme tukemaan kaikkia hallituksen esityksiä, jotka edistävät maamme kilpailukykyä, talouskasvua ja työllisyyttä. Suomineito tarvitsee nyt happea. Nyt on otettava happinaamari itselle ensin.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat