kajturunen

Suomi maksaa ruotsalaisten sähkölaskua

Järjetön meno jatkuu vaalikauden loppuun asti. Viimeisimpinä älyttömyytenä hallitus, yhdessä kepulaisten, vihreiden ja vassareiden kanssa, päätti ryhtyä tukemaan ruotsalaisia sähkön kuluttajia ja ruotsalaista elinkeinoelämää Ahvenanmaan kautta. Kyseessä on lakiesitys jonka talousvaliokunta hyväksyi. Paitsi perussuomalaiset. Tässä vastalauseemme, jonka kirjoitin.

Esityksessä ehdotetaan, että Manner-Suomi osallistuisi Ahvenanmaan maakuntaan rakennettavien tuulivoimaloiden syöttötariffien kustannuksiin. Perussuomalaiset pitävät tätä nykytilanteessa järjettömänä ehdotuksena.

Nykyistä syöttötariffijärjestelmää ei sovelleta Ahvenanmaan maakunnassa. Uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä koskevia tukijärjestelmiä on itsehallintolain 18 §:n nojalla pidettävä maakunnan lainsäädäntövaltaan kuuluvana. Itsehallintolain lähtökohtana on periaate, jonka mukaan toimivalta hallintoasioissa seuraa lainsäädäntövaltaa ja vastuu kustannuksista seuraa hallintovastuuta. Näin ollen, jos Ahvenanmaan maakunta haluaa tukea syöttötariffeilla omaa tuulivoimatuotantoaan, on sillä kaikki oikeus niin tehdä. Tämä tuki kuitenkin täytyy maksaa maakunnan omista varoista, ei valtion budjetista. Eikä tätä periaatetta ole hyväksyttävää kiertää millään erityisjärjestelyillä. On myös huomattava, että oikeus elinkeinotoimintaan Ahvenanmaalla on sidottu asumisperusteeseen.

Ahvenanmaa on Suomen valtiolta suhteellisesti selvästi eniten tukea saava maakunta, noin 4000 euroa/henkilö vuositasolla. Näin on siitä huolimatta, että Ahvenanmaan ostovoimakorjattu BKT per capita on selvästi suurempi kuin Manner-Suomen. Vuosittaisten tukiaisten lisäksi Ahvenanmaa nauttii laajaa alv-verovapautta, joka vähentää valtion tuloja ja tarkoittaa laajamittaista piilotettua yritystukea ahvenanmaalaisille yrityksille. Tätä taustaa vasten pidämme käsittämättömänä, että maakunnalle ollaan antamassa entistäkin enemmän vuosittaisia tukiaisia Suomen valtiolta.

Suomen valtion vuoden 2012 talousarvioon otettiin ylimääräinen määräraha 50 miljoonaa euroa, perussuomalaisten vastustuksesta huolimatta, jolla tuettiin Ahvenanmaan huoltovarmuutta sähkökaapeliyhteyden rakentamiseksi Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välille maakunnan varavoimatoimitusten turvaamiseksi. Kyseisen yhteyden ei tulisi olla varavoimayhteys, vaan se tulisi saada täysimääräisesti sähkömarkkinoiden käyttöön edistämään pohjoismaisten sähkömarkkinoiden toimintaa, vähentämään aluehintaeroa ja tasaamaan kilpailuasetelmaa.

Ahvenanmaan sähköverkko ei siis ole yhteydessä Suomeen, vaan se on yhteydessä Ruotsiin, Vattenfallin omistamaan alueverkkoon. Tämä tarkoittaa sitä, että Ahvenanmaalle rakennettava sähkön lisätuotanto alentaa ruotsalaisen sähkön käyttäjän hintaa ja edistää Ruotsin teollisuuden kilpailukykyä. Nyt tuen maksajan, suomalaisen veronmaksajan, ei ole edes mahdollista saada hyötyä maksamalleen tuelle. Pohjoismaiset sähkömarkkinat eivät toimi kunnolla, siksi Suomen ja Ruotsin sähkön hinta on merkittävästi eriytynyt.

Hallituksen lakiesityksellä uusi tuettu tuotanto pahentaa hintaeroa ja vahingoittaa entisestään suomalaisen teollisuuden ja palveluiden kilpailukykyä suhteessa Ruotsiin. Vuonna 2014 sähkön hinta Ruotsissa oli 4,4–4,6 €/MWh halvempi kuin Suomessa. Mikäli sähkön hinta olisi Suomessa sama kuin Ruotsissa, olisi Suomen teollisuus, palvelut ja kuluttajat säästäneet 370–380 miljoonaa euroa vuonna 2014.

Lisäksi perussuomalaiset eivät voi hyväksyä lakiesitystä senkään vuoksi, että oleelliset asiat eivät ole tiedossa. Ei ole tiedossa aiotaanko tukea maksaa Suomen vai Ruotsin markkinahinnan mukaan. Miten tuen valvonta järjestetään nimenomaan valtion näkökulmasta katsoen? Miten mahdollinen tuen takaisinperintä onnistuu valtiolle? Miten valtion talouden tarkastusvirasto saa tarvitsemansa tiedot? Avoinna olevien kysymysten ratkaisu ei ole talousvaliokunnan esittämä muutos neljänteen pykälään, jossa Ahvenanmaan maakuntahallitukselta edellytetään joistakin avoimista asioista heidän omaa päätöstä. 

Perussuomalaiset katsovat, että koko nykyinen tuulivoiman syöttötariffijärjestelmä on uusittava, sillä tätä menoa vuonna 2020 syöttötariffeihin uppoaa vuositasolla yli 300 miljoonaa euroa. Nyt hallitus on avaamassa budjettiin uutta kymmenien miljoonien rahareikää, vaikka samaan aikaan ollaan valmiita leikkaamaan jopa lapsiperheiltä. Prioriteetit ovat täysin hukassa. 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

Toimituksen poiminnat