Tämän blogin uusimmat kirjoitukset http://turuka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/blogi/blog Mon, 23 Oct 2017 15:04:00 +0300 fi Hakkarainen valehtelee tahallaan, tyhmyyttään tai pyynnöstä! http://turuka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/244892-hakkarainen-valehtelee-tahallaan-tyhmyyttaan-tai-pyynnosta <p>Kansanedustaja Teuvo Hakkarainen on julkaissut 21.10. tiedotteen, jolla ei ole totuuden kanssa mitään tekemistä. Suomen Uutiset, joka näyttäisi pyrkivän surullisen kuuluisien valemedioiden joukkoon, on sen julkaissut.</p><p>Hakkarainen viittaa tiedotteessaan, jonka on myös julkaissut fb-sivullaan, uuteen uusiutuvan energian tuotantotukeen. Toisin kuin Hakkarainen väittää, se ei ole uusi tuulivoimatuki, vaan se on sovittu toteutettavaksi teknologianeutraalisti ja kilpailutuksen kautta. Määrältään uusiutuvalla raaka-aineella tuettu energia olisi 2 TWh.</p><p>Hakkaraisen tiedotteen sisältö joutuu outoon valoon myös sen vuoksi, että hän itse on hyväksynyt kyseessä olevan väliaikaisen ja rajoitetun uusiutuvan energian tuen. Se on hallitusohjelmassa ja siitä sovittiin 2015. Hakkarainen ja kaikki muutkin perussuomalaiset kansanedustajat olivat täysin tietoisia tuesta ja hyväksyivät sen niin kuin muutenkin koko hallitusohjelman.</p><p>Hallituksen esitystä tuesta ei vielä ole eduskunnan käsittelyssä. Ehdotus on ollut lausuntokierroksella ja tämä huomioon ottaen hallitus valmistelee esityksensä tuesta.</p><p>Talousvaliokunnan puheenjohtajana tulen huolehtimaan siitä, että eduskunnan hyväksymä energia- ja ilmastostrategia huomioidaan hallituksen esityksessä tuesta. Strategian mietinnössä todetaan tuen osalta, että se toteutetaan teknologianeutraalisti. Lisäksi mietinnössä on ponsi, jossa todetaan:</p><p><em>&rdquo;Eduskunta edellyttää, että Valtioneuvosto valmistelee strategiassa mainitun uuden uusiutuviin energialähteisiin perustuvan tuen (enintään 2 TWh) kilpailutukseen perustuen ja teknologianeutraalisti niin, että kilpailutukseen voivat tosiasiallisesti osallistua tuuli-, aurinko- ja CHP-tuotannon lisäksi muutkin mahdolliset uudet teknologiamuodot, mikäli tuki toteutetaan&rdquo;</em></p><p>Mikäli tuki toteutetaan, siitä ei tehdä tuulivoimatukea, vaan se täytyy olla teknologianeutraali jo eduskunnan päätöksenkin mukaan.</p><p>Teuvo nolaa itsensä kun suostuu välittämään omana tiedotteenaan sellaisten &quot;kavereiden&quot; aivopieruja, jotka eivät tiedä faktoja tai eivät niistä välitä.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Kansanedustaja Teuvo Hakkarainen on julkaissut 21.10. tiedotteen, jolla ei ole totuuden kanssa mitään tekemistä. Suomen Uutiset, joka näyttäisi pyrkivän surullisen kuuluisien valemedioiden joukkoon, on sen julkaissut.

Hakkarainen viittaa tiedotteessaan, jonka on myös julkaissut fb-sivullaan, uuteen uusiutuvan energian tuotantotukeen. Toisin kuin Hakkarainen väittää, se ei ole uusi tuulivoimatuki, vaan se on sovittu toteutettavaksi teknologianeutraalisti ja kilpailutuksen kautta. Määrältään uusiutuvalla raaka-aineella tuettu energia olisi 2 TWh.

Hakkaraisen tiedotteen sisältö joutuu outoon valoon myös sen vuoksi, että hän itse on hyväksynyt kyseessä olevan väliaikaisen ja rajoitetun uusiutuvan energian tuen. Se on hallitusohjelmassa ja siitä sovittiin 2015. Hakkarainen ja kaikki muutkin perussuomalaiset kansanedustajat olivat täysin tietoisia tuesta ja hyväksyivät sen niin kuin muutenkin koko hallitusohjelman.

Hallituksen esitystä tuesta ei vielä ole eduskunnan käsittelyssä. Ehdotus on ollut lausuntokierroksella ja tämä huomioon ottaen hallitus valmistelee esityksensä tuesta.

Talousvaliokunnan puheenjohtajana tulen huolehtimaan siitä, että eduskunnan hyväksymä energia- ja ilmastostrategia huomioidaan hallituksen esityksessä tuesta. Strategian mietinnössä todetaan tuen osalta, että se toteutetaan teknologianeutraalisti. Lisäksi mietinnössä on ponsi, jossa todetaan:

”Eduskunta edellyttää, että Valtioneuvosto valmistelee strategiassa mainitun uuden uusiutuviin energialähteisiin perustuvan tuen (enintään 2 TWh) kilpailutukseen perustuen ja teknologianeutraalisti niin, että kilpailutukseen voivat tosiasiallisesti osallistua tuuli-, aurinko- ja CHP-tuotannon lisäksi muutkin mahdolliset uudet teknologiamuodot, mikäli tuki toteutetaan”

Mikäli tuki toteutetaan, siitä ei tehdä tuulivoimatukea, vaan se täytyy olla teknologianeutraali jo eduskunnan päätöksenkin mukaan.

Teuvo nolaa itsensä kun suostuu välittämään omana tiedotteenaan sellaisten "kavereiden" aivopieruja, jotka eivät tiedä faktoja tai eivät niistä välitä.

]]>
50 http://turuka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/244892-hakkarainen-valehtelee-tahallaan-tyhmyyttaan-tai-pyynnosta#comments Teuvo Hakkarainen Tuulivoimatuki Mon, 23 Oct 2017 12:04:00 +0000 Kaj Turunen http://turuka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/244892-hakkarainen-valehtelee-tahallaan-tyhmyyttaan-tai-pyynnosta
Yrittäjien turva ? http://turuka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/230990-yrittajien-turva <p><strong>YRITTÄJIEN TURVA</strong></p><p>Suomessa on lähes 300 000&nbsp;yritystä. Ne työllistävät ainakin 1,4 miljoonaa ihmistä ja tuottavat veroja, joilla maksetaan palveluita kaikille. Yrityksistä 98,9 prosenttia on alle 50 hengen yrityksiä. Suomessa uudet työpaikat ovat syntyneet ja syntyvät pääsääntöisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Lisäksi yli puolet yritysten liikevaihdosta syntyy pk-yrityksiin ja osuus BKT:stä on runsaat 40 prosenttia. Yrittäjien merkitys kansantaloudellemme on ihan keskeinen. Ei ole ihan sama miten yrittäjiä kohdellaan.</p><p><strong>Yrittäjät tarvitsevat oikeudenmukaista sosiaaliturvaa.</strong></p><p>Yrittäjä työnantajana kantaa kokonaisvastuun yrityksen toiminnasta ja henkilöstöstä sekä taloudellisesta tuloksesta. Yrittäjille on tyypillistä myös pitkät työpäivät ja vähäinen vapaapäivien määrä sekä se, ettei heillä ole juuri sairauspoissaoloja.</p><p>Yrittäjien sosiaaliturvan kannalta keskeinen ongelma on se, että Kelan maksaman sairauspäivärahan yleinen omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat yhdeksän arkipäivää. Työntekijällä on omavastuuajalla työsopimuslain mukaan oikeus täyteen palkkaan, mutta yrittäjän omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat kolme arkipäivää. Yrittäjä on siis tosiasiallisestikin sairastumisensa ensimmäiset neljä päivää työkyvyttömänä omalla vastuulla poissa työstä ja ilman toimeentuloa.&nbsp; Tämä on johtanut siihen, että yrittäjät valitsevat sairastuessaan huomattavasti palkansaajia useammin työnteon, sen sijaan että hoitaisivat terveyttään.</p><p><strong>Yrittäjät tarvitsevat oikeudenmukaisuutta yhteiskunnalta</strong></p><p>Liian monta traagista tarinaa on maassamme tilanteista, joissa yrittäjä on joutunut verokarhun hampaisiin. Harkintavallan ulottuvuus verotarkastuskertomuksissa ja syyllisyys olettama sekä käänteinen todistustaakka lamaannuttaa ja nujertaa helposti yrittäjän. &nbsp;Syyttäjät ja oikeuslaitos, ulosottovirasto ja perintäyhtiöt hoitavat lopulta asianomaisen yhteiskunnan ulkopuolelle pysyvästi. Usein yrittäjä on prosessissa menettänyt mahdollisuuksiensa lisäksi omaisuutensa, ystävänsä ja huonoimmassa tapauksessa vapautensakin. Harvalla yrittäjällä on voimavaroja käydä epätoivoista taistelua instituutioita vastaan.</p><p>Järjestelmäämme on muutettava ainakin niin, ettei verotarkastajilla ole taloudellista tai muuta &nbsp;erityistä motivaatiota saada mahdollisimman suurta tuomiota tarkastuksen kohteelle. Pankkien ja muiden rahoituslaitosten hallussa olevien panttien realisointia sekä pesien selvittäjien toimintaa on tutkittava ja tehdä tarvittavat toimet oikeudenmukaisuuden parantamiseksi. Myös konkurssilainsäädäntö kaipaa uudistamista.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> YRITTÄJIEN TURVA

Suomessa on lähes 300 000 yritystä. Ne työllistävät ainakin 1,4 miljoonaa ihmistä ja tuottavat veroja, joilla maksetaan palveluita kaikille. Yrityksistä 98,9 prosenttia on alle 50 hengen yrityksiä. Suomessa uudet työpaikat ovat syntyneet ja syntyvät pääsääntöisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Lisäksi yli puolet yritysten liikevaihdosta syntyy pk-yrityksiin ja osuus BKT:stä on runsaat 40 prosenttia. Yrittäjien merkitys kansantaloudellemme on ihan keskeinen. Ei ole ihan sama miten yrittäjiä kohdellaan.

Yrittäjät tarvitsevat oikeudenmukaista sosiaaliturvaa.

Yrittäjä työnantajana kantaa kokonaisvastuun yrityksen toiminnasta ja henkilöstöstä sekä taloudellisesta tuloksesta. Yrittäjille on tyypillistä myös pitkät työpäivät ja vähäinen vapaapäivien määrä sekä se, ettei heillä ole juuri sairauspoissaoloja.

Yrittäjien sosiaaliturvan kannalta keskeinen ongelma on se, että Kelan maksaman sairauspäivärahan yleinen omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat yhdeksän arkipäivää. Työntekijällä on omavastuuajalla työsopimuslain mukaan oikeus täyteen palkkaan, mutta yrittäjän omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat kolme arkipäivää. Yrittäjä on siis tosiasiallisestikin sairastumisensa ensimmäiset neljä päivää työkyvyttömänä omalla vastuulla poissa työstä ja ilman toimeentuloa.  Tämä on johtanut siihen, että yrittäjät valitsevat sairastuessaan huomattavasti palkansaajia useammin työnteon, sen sijaan että hoitaisivat terveyttään.

Yrittäjät tarvitsevat oikeudenmukaisuutta yhteiskunnalta

Liian monta traagista tarinaa on maassamme tilanteista, joissa yrittäjä on joutunut verokarhun hampaisiin. Harkintavallan ulottuvuus verotarkastuskertomuksissa ja syyllisyys olettama sekä käänteinen todistustaakka lamaannuttaa ja nujertaa helposti yrittäjän.  Syyttäjät ja oikeuslaitos, ulosottovirasto ja perintäyhtiöt hoitavat lopulta asianomaisen yhteiskunnan ulkopuolelle pysyvästi. Usein yrittäjä on prosessissa menettänyt mahdollisuuksiensa lisäksi omaisuutensa, ystävänsä ja huonoimmassa tapauksessa vapautensakin. Harvalla yrittäjällä on voimavaroja käydä epätoivoista taistelua instituutioita vastaan.

Järjestelmäämme on muutettava ainakin niin, ettei verotarkastajilla ole taloudellista tai muuta  erityistä motivaatiota saada mahdollisimman suurta tuomiota tarkastuksen kohteelle. Pankkien ja muiden rahoituslaitosten hallussa olevien panttien realisointia sekä pesien selvittäjien toimintaa on tutkittava ja tehdä tarvittavat toimet oikeudenmukaisuuden parantamiseksi. Myös konkurssilainsäädäntö kaipaa uudistamista.

]]>
2 http://turuka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/230990-yrittajien-turva#comments Tue, 07 Feb 2017 08:50:27 +0000 Kaj Turunen http://turuka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/230990-yrittajien-turva
Kuluttajan pystyttävä vaikuttamaan siirtohintaan http://turuka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/227322-kuluttajan-pystyttava-vaikuttamaan-siirtohintaan <p>Suomalainen energiajärjestelmämme ei kannusta kansalaisia energiatehokkuuteen. Sähkölaskussamme pystymme vaikuttamaan vain energiaosuuteen, joka on koko ajan pienenevä osuus laskun loppusummasta. Aktiivinenkin kuluttaja pystyy saamaan vain pientä säästöä energiaosuutta kilpailuttamalla.&nbsp;Caruna-keissin&nbsp;jälkeen olen saanut valtavasti palautetta sähkön siirtohinnoista, ja siitä ettei kuluttaja voi mitenkään vaikuttaa omilla toimilla&nbsp;siirtohintaan.</p><p>Sähkön siirtohinta muodostuu sähköyhtiön alueen huippukulutuksen mukaan. Siirtohintaa siis maksetaan&nbsp;sähköyhtiön koko alueen huippukulutuksen mukaan, vaikka huippukulutus on hyvin harvinainen tilanne.&nbsp;Nykyisessä järjestelmässämme kaikille kulutuspaikoille tasataan, sulakekoko huomioon ottaen, huippukulutuksen vaativan sähköverkon kustannukset. Tämä ei kannusta kansalaisia sähkönkäyttäjinä energiatehokkuuteen ja kulutushuippujen tasaamiseen, koska omilla toimilla ei katsota olevan vaikutusta käytännössä sähkön siirtohinnoitteluun.</p><p>Miten järjestelmäämme pitäisi sitten muuttaa?&nbsp;Ehdotan, että kansalaisille pitää antaa mahdollisuus vaikuttaa siirtohintaan digitaalisten palvelujen avulla. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että siirtohinnoittelussa siirrytään kulutuspaikkakohtaiseen&nbsp;siirtohinnoitteluun huomioon ottaen kulutushuipun tasausmenetelmät.&nbsp;Digitaaliset palvelut mahdollistavat kuluttajille energian säästön ja tehokkuuden lisäksi myös kulutushuipun tasaamisen. Näin kuluttaja voisi omalla toiminnallaan vaikuttaa siirtohinnan muodostumiseen. Mitä pienemmällä kulutushuipulla tulisi toimeen, sen pienempi olisi siirtohinta.</p><p>Tämä edellyttää lakien ja sääntelyn muuttamista tukemaan kuluttajalähtöistä lähestymistapaa energiapolitiikassa. Digitaaliset palvelut on otettava energiatehokkuusmerkinnän piiriin&nbsp;sekä energiatodistuksista on tehtävä reaaliaikaisia ja todellista tilannetta vastaavia.</p><p>&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Suomalainen energiajärjestelmämme ei kannusta kansalaisia energiatehokkuuteen. Sähkölaskussamme pystymme vaikuttamaan vain energiaosuuteen, joka on koko ajan pienenevä osuus laskun loppusummasta. Aktiivinenkin kuluttaja pystyy saamaan vain pientä säästöä energiaosuutta kilpailuttamalla. Caruna-keissin jälkeen olen saanut valtavasti palautetta sähkön siirtohinnoista, ja siitä ettei kuluttaja voi mitenkään vaikuttaa omilla toimilla siirtohintaan.

Sähkön siirtohinta muodostuu sähköyhtiön alueen huippukulutuksen mukaan. Siirtohintaa siis maksetaan sähköyhtiön koko alueen huippukulutuksen mukaan, vaikka huippukulutus on hyvin harvinainen tilanne. Nykyisessä järjestelmässämme kaikille kulutuspaikoille tasataan, sulakekoko huomioon ottaen, huippukulutuksen vaativan sähköverkon kustannukset. Tämä ei kannusta kansalaisia sähkönkäyttäjinä energiatehokkuuteen ja kulutushuippujen tasaamiseen, koska omilla toimilla ei katsota olevan vaikutusta käytännössä sähkön siirtohinnoitteluun.

Miten järjestelmäämme pitäisi sitten muuttaa? Ehdotan, että kansalaisille pitää antaa mahdollisuus vaikuttaa siirtohintaan digitaalisten palvelujen avulla. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että siirtohinnoittelussa siirrytään kulutuspaikkakohtaiseen siirtohinnoitteluun huomioon ottaen kulutushuipun tasausmenetelmät. Digitaaliset palvelut mahdollistavat kuluttajille energian säästön ja tehokkuuden lisäksi myös kulutushuipun tasaamisen. Näin kuluttaja voisi omalla toiminnallaan vaikuttaa siirtohinnan muodostumiseen. Mitä pienemmällä kulutushuipulla tulisi toimeen, sen pienempi olisi siirtohinta.

Tämä edellyttää lakien ja sääntelyn muuttamista tukemaan kuluttajalähtöistä lähestymistapaa energiapolitiikassa. Digitaaliset palvelut on otettava energiatehokkuusmerkinnän piiriin sekä energiatodistuksista on tehtävä reaaliaikaisia ja todellista tilannetta vastaavia.

 

]]>
8 http://turuka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/227322-kuluttajan-pystyttava-vaikuttamaan-siirtohintaan#comments Sähkön siirtohinta Sun, 04 Dec 2016 08:04:56 +0000 Kaj Turunen http://turuka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/227322-kuluttajan-pystyttava-vaikuttamaan-siirtohintaan
Vappupuheeni http://turuka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/216354-vappupuheeni <p>Hyvää Vapun päivää kaikille</p><p>Vappu on kaiken kansan juhla. Vappuna voimme nähdä ja tuntea ensimmäisten kesäisten asioiden saapuvan talven jälkeen. Lumet ovat sulaneet, ensimmäiset leskenlehdet puskevat jäisestä maasta keltaisia kukkia ja aurinko lämmittää. Luonnossa asiat sujuvat omalla painollaan. Niin ei ole kuitenkaan yhteiskunnassa, asiat eivät suju omalla painollaan, vaikka niin ilmeisesti kuviteltiinkin vuoden 2008 jälkeen aina viime vuoteen asti. Tuona aikana Suomi putosi eurooppalaisesta kelkasta, menetimme kansainvälisen kilpailukyvyn. Heti globaalin talouskriisin iskiessä 2008 olisi pitänyt tehdä korjausliikkeitä, vastaavia mitä meidän kilpailijamaissakin Ruotsissa ja Saksassa tehtiin. Niihin ei kyetty silloin, eikä valitettavasti edellisenkään hallituksen aikana. Kuluneina kahdeksana vuotena olemme menettäneet teollisia työpaikkoja merkittävästi, Suomi ei ole houkutteleva investointikohde ja taloutemme on ajautunut surkeaan tilaan. Elämme velaksi ja velkaantumisen vauhti on hurja. Viimeisen kahdeksan vuoden aikana olemme velkaantuneet 50 mrd. Se on puolet koko valtion velasta. Siis puolet valtion velasta on tullut viimeisen kahdeksan vuoden aikana.</p><p>Tämän vuoksi maan hallituksen tehtävänä on taittaa velkaantuminen. Sen onnistumiseksi on välttämätöntä saada vienti vetämään. Se ei onnistu kuitenkaan ilman, että suomalainen kilpailukyky palautetaan. Suomi on noin 15% jäljessä kilpailukyvyssä tärkeimpiin eurooppalaisiin verrokkimaihin nähden, tästä tulee se prosentti mitä tavoitellaan. Hallituksen tavoitteena on saada tuo 15% kurottua kiinni kolmella tavalla, joista jokainen tuottaisi 5%:n kilpailukyvyn parantumisen. Ensimmäiseksi työelämää uudistamalla niin, että hinta ja kustannuskilpailukyky paranee 5%. Aluksi tätä vietiin eteenpäin lakipaketilla, mutta kuten tunnettua siitä luovuttiin, ja nyt neuvotellaan työmarkkinajärjestöjen kanssa. Nyt on jo selvää, ettei tuohon viiteen prosenttiin päästä. Toiseen 5%:iin tarvitaan palkkamaltti vähintään vuoteen 2019 asti ja kolmas 5%:ia tulisi työpaikkatason kilpailukyvyn parantamisella. Tämä vaatii todellista ja aitoa paikallista sopimista työpaikoilla. Kaikkiin näihin osa-alueisiin ja niiden toteutumiseen tarvitaan työmarkkinaosapuolia.</p><p>Näyttää siltä, että valta on suurelta osin luovutettu hallitukselta etujärjestöille. Asiat ovat usein, miltä ne näyttävät. Hallitus joutuu kuitenkin kantamaan vastuun. Toivon, että nyt neuvoteltava kilpailukyky-sopimus syntyy ja sen kattavuus on 100%, myös AKT:n on syytä olla mukana. Kansalaisille ei ole mitään hyvää luvassa jos kilpailukyky-sopimus vesittyy tai sopimukseen ei päästä ollenkaan. Yksi suhteellisen pieni, mutta Suomen vientiteollisuuden kannalta avainasemassa oleva ammattiliitto, AKT, on valtavan suuressa roolissa koko kansantaloutemme kannalta.</p><p>On väitetty, että vientimme sakkaaminen ei johtuisi niinkään kilpailukyvyttömyydestä kuin itse vientituotteistamme. Jos ne olisivat uusia innovaatioita ja korkean teknologian tuotteita, vienti vetäisi. Tuossa väitteessä on vain hitunen totta. Meillä on laaja metsäteollisuus, jonka tuotteista mm. paperi ei juurikaan edusta korkeaa teknologiaa eikä uutta innovaatiota, mutta tuo Suomeen merkittävät vientitulot ja luo lukuisia työpaikkoja. Kun myyntimiehemme/ naisemme myy maailmalla Suomessa, suomalaisen työläisen tekemiä tuotteita, kaupan saamisen haasteena ei ole hinta, ei myöskään laatu vaan toimitusvarmuus. Siis <strong>Toimitusvarmuus</strong>. Asiakkaat epäilevät lakkoherkän Suomen toimitusvarmuutta. Eihän se näin saisi olla. Tässä AKT on nykyisinkin liian suuressa roolissa suhteessa kansantalouteen. Olisiko tälle syytä tehdä jotain? Lakko-oikeuteen ei tarvitse eikä saakaan puuttua, mutta laittoman lakon aiheuttamasta korvausvelvollisuudesta voisimme ottaa oppia Ruotsista. Pienellä henkilökohtaisella taloudellisella vastuulla on Ruotsissa saatu aikaan vastuullista toimintaa. Ruotsissa ei laittomia lakkoja ole juuri ollenkaan, Suomessa niitä on vuodessa joka kolmas päivä, siis toista sataa kappaletta.</p><p>Elämme Suomessa nyt tiukkoja aikoja. Rahat eivät tällä hetkellä riitä pitämään ihan sellaista hyvinvointivaltiota mihin olemme tottuneet. Tämän vuoksi velkaannumme. Kipeitä säästöjäkin joudutaan tekemään. Siksi on välttämätöntä, että kaikki osallistuvat näihin talkoisiin. On järkyttävää kuinka laajaa on yritysten ja rikkaiden ihmisten verojen välttely myös veroparatiisien kautta. Panama paperit ovat tuoneet julkisuuteen, että Suomestakin sadat tahot ovat tehneet järjestelyjä veroparatiisiyhtiöissä. Suomen tuleekin olla kansainvälisesti aktiivinen verovälttelyn estämisessä. Veroparatiisien käyttöä perustellaan sillä, että se on täysin laillista. Peruste kestää niin kauan ennen kuin ne tehdään laittomiksi. Tässä Suomen tulee olla aktiivinen.</p><p>YLE:llä on hallussaan julkisuudessa paljon kohutut Panama-paperit. Hallitus on vedonnut YLE:en että se luovuttaisi paperit verohallinnolle ja poliisille, jotta veronkiertäjät voitaisiin saattaa vastuuseen. Perussuomalaisten ministeriryhmä kannattaa tätä vetoomusta. YLE on kieltäytynyt antamasta tietojaan vedoten lähdesuojaan. Tämä peruste Yleltä on kuitenkin kestämätön. Lähdesuojalla turvataan ainoastaan tietojen antajan tuntemattomuus, Ei annettujen tietojen sisältöä. Nyt on yhteistyössä löydettävä keinot, joilla voidaan kaikin mahdollisin tavoin edistää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. YLE on verovaroin rahoitettu valtion omistama eduskunnan media ja juuri siksi ei voi hyväksyä sitä, että Yle suojelee veronkiertäjiä.</p><p>Tässä yhteydessä on hienoa muistuttaa, että hallitus on saanut neuvoteltua uuden verosopimuksen Portugalin kanssa. Sopimuksen ydin on se, että jatkossa Suomi voi alkaa verottaa Portugaliin maksettavia yksityisen alan eläkkeitä. Toisin sanoen Suomessa tienattavista eläkkeistä pitää maksaa verot Suomeen. Tähän saakka Portugaliin muuttaneet suomalaiset ovat voineet saada yksityisen sektorin eläketulonsa verovapaasti, ja moni on käyttänyt tilaisuutta hyväkseen ja paennut kotimaan verottajaa.</p><p>Sosiaalidemokraatit puhuivat kyseisestä epäkohdasta paljon viime kaudella, mutta niin vain tässäkin asiassa tarvittiin Perussuomalaiset hallitukseen, ennen kuin ongelma saatiin korjattua.</p><p>Hallitus julkaisi huhtikuussa harmaan talouden ohjelman. Siinä kerrotaan niistä toimista, jotka hallitus aikoo tehdä harmaan talouden torjumiseksi. Verojen välttelyn estäminen ja omistuksien julkisuus auttaa siihen, ettei yhteiskunnassamme ole vapaamatkustajia, vaan kaikki osallistuvat hyvinvointiyhteiskuntamme rahoitukseen rehellisesti, myös rikkaat.</p><p>Hallitusohjelma on hallituksen ohjelma. Se ei ole Keskustan ohjelma. Se ei ole perussuomalaisten ohjelma eikä se ole kokoomuksen ohjelma. Se on kuitenkin ohjelma, jossa näkyy perussuomalaisten kynän jälki mm. maahanmuuttopolitiikassa. Perussuomalaiset ovat tuoneet Suomen aiempaan löysään maahanmuuttopolitiikkaan jämäkkyyttä. Hallitusohjelman toteuttamiseksi PS- ministeriryhmän aloitteesta laadittiin 80-kohdan toimenpideohjelma, jolla vetovoimatekijöitä karsittiin;</p><p>a) perheenyhdistämiskriteereitä kiristetään niin kireälle, kuin perustuslakimme antaa myöten</p><p>b) oleskeluluvan saaneiden sosiaaliturvan tasoa lasketaan merkittävästi, sekä tehdään se vastikkeelliseksi</p><p>c) humanitaarisella perusteella ei enää pääse Suomeen. Tämä merkitsee, että suurin osa somaleista ja irakilaisista voidaan käännyttää. Kummankin maan pinta-alasta on 2/3 turvallista eli kriisialueilta on mahdollista siirtyä maan sisällä turvaan. Nykyinen Suomen ulkomaalaislakikaan ei edellytä turvapaikan myöntämistä irakilaisille eikä somaleille.&nbsp;&nbsp;</p><p>On ongelmallista, että lakien ja säännösten voimaan saattaminen kestää tuskallisen kauan. Toinen vakavampi ongelma on, että maahanmuuttoviranomaiset tulkitsevat hallituksen linjauksia omapäisen löysästi myöntämällä oleskelulupia niillekin, joille ei tarvitsisi. Tältä osin virkamiehet kaipaavat ohjausta.</p><p>Hallituksen tavoitteena on saada vuoteen 2019 mennessä työllisyysaste 72%:iin joka tarkoittaa110&nbsp;000 uutta työpaikkaa.</p><p>Hallituksella on keinoja yrittäjyyden ja työllisyyden lisäämiseksi ja tällä sektorilla perussuomalainen työministeri tekee hyvää työtä. Tavoitteen saavuttaminen on hyvin realistinen, mutta vaatii uudenlaista ajattelutapaa työttömyysturvaan ja työttömyyteen. Passiivisesta työttömyyden hoidosta siirrytään nyt aktiiviseen työllisyyden hoitamiseen.</p><p>Valtion rahoittamaa työttömyysturvaa voi jatkossa käyttää työttömän starttirahaan, palkkatukeen ja liikkuvuusavustukseen. Tämä uudistus tuo joustavuutta työllisyysmäärärahojen käyttöön ja takaa niiden riittävyyden. Lisäksi hallitus suunnittelee innovaatiosetelin ja innovaatiopankin, mahdollistaa osa-aikaisen yrittämisen sekä helpottaa erikoisosaajien työperäistä maahanmuuttoa. Näiden toimenpiteiden työllisyysvaikutukset ovat n. 15&nbsp;000 uutta työpaikkaa. Lasketaanpa hiukan. Eri tahot ovat arvioineet neuvoteltavan kiky-sopimuksen työllisyysvaikutukset 60&nbsp;000:ksi uudeksi työpaikaksi. Majoitus-&nbsp; ja ravintola ala on laskenut alalle syntyvän 4000 uutta työpaikkaa lähi vuosina. Joukkorahoitus mahdollistaa start-up yritysten rahoitusta ja sitä kautta tuo arviolta 5000 uutta työpaikkaa. Myös normien purkamisella on merkittäviä vaikutuksia työllisyyteen. Pelkästään muuttamalla TyEl-yhtiöiden vakavaraisuus laskentaa mahdollistetaan näiden yhtiöiden sijoittaminen asuntorakentamiseen. Näin toimien jo nyt on 3000:n uuden asunnon rakentaminen putkessa ja arviot kokonaisinvestoinniksi on 9000 uutta asuntoa. Nämä asunnot sijoittuvat kasvukeskuksiin ja suurelta osin pääkaupunkiseudulle. Työllisyys vaikutus rakentamisessa on n. 30&nbsp;000 työpaikkaa. Lisäksi kun asunnot valmistuvat laskee se merkittävästi kynnystä ottaa pääkaupunkiseudulta työtä vastaan. Tämän arvioidaan olevan jokseenkin saman mikä on asuntojen määrä. Näistä toimista tulee jo yli 120&nbsp;000 uutta työpaikkaa. Lisäksi on muistettava hallituksen kärkihankkeiden, erityisesti biotalouden, positiiviset vaikutukset työllisyyteen.</p><p>On vielä eräs asia josta haluan mainita ja jossa on näkynyt perussuomalaisten kynän jälki. Se on nk. &rdquo;Paskalaki&rdquo;</p><p>Hallitus sopi huhtikuussa jätevesiasetuksen eli ns. paskalain merkittävästä lieventämisestä juuri niin kuin hallitusneuvotteluissa aikanaan sovittiin. Asia on Perussuomalaisille mieluinen. Päätös on tehty meidän vaatimuksestamme. Olin itse neuvottelijana tässä asiassa hallitusneuvotteluissa Smolnassa.</p><p>Haja-asutusalueiden jätevesikäsittelyä muutetaan selkeämmäksi ja järkevämmäksi. Jätevesijärjestelmiä ei tarvitse rakentaa, ellei asunto sijaitse pohjavesialueella tai alle 100 metrin päässä vesistöstä. Näillä alueilla sijaitsevien kiinteistöjen määräaikaa myöhennetään syksyyn 2019. Lisäksi kunnan viranomainen voi myöntää poikkeuksen, jos jätevesien määrä on vähäinen tai jos kustannukset muodostuisivat kohtuuttomiksi.</p><p>Muilla alueilla ennen vuotta 2004 rakennetut kiinteistöt vapautetaan velvoitteista. Niiden kohdalla jätevesisäädäntöä joutuu noudattamaan vain siinä tapauksessa, että kiinteistöön rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai korjataan kokonaisuudessaan. Toinen poikkeama on rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö. Käytännössä kynnys asettuu siis varsin korkealle.</p><p>Etelä-Savon osalta voimme olla tyytyväisiä, että VT5 vihdoin rakennetaan välillä Mikkeli-Juva.</p><p>Myös Sulkavan vankilan säilymisestä voimme iloita. Poliisilaitoksien karsimisen yhteydessä olen taistellut erityisesti Juvan aseman säilyttämisen puolesta.</p><p>Otan kuitenkin esille pari asiaa jossa ei ole vielä perussuomalaisten kynän jälkeä, ensimmäinen on Liikennekaari. Viime aikoina julkisuudessakin on käyty keskustelua hallituksen erimielisyyksistä ns. liikennekaaripaketissa. Yksittäisenä asiana eniten huomiota herättää taksiliikenteen avaaminen kilpailulle ja tienkäyttömaksut. Perussuomalaiset eivät hyväksy kumpaakaan.</p><p>Perussuomalaiset eivät hyväksy taksiliikenteen avaamista kilpailulle. Taksijärjestelmä toimii Suomessa hyvin. Suomalainen taksi on luotettava. Emme halua siirtyä Ruotsin kaltaiseen järjestelmään, jossa valvonta katoaa ja hinnat karkaavat pilviin.</p><p>Liikennekaaressa on toinenkin ongelmakohta, käyttömaksut. Teiden käyttömaksuissa on kysymys oikeudenmukaisuudesta. Jo nyt autoilijoilta kerätään noin 8 mrd vuodessa erilaisia veroja ja maksuja. Tämän päälle ei missään tapauksessa voi laittaa enää tiemaksuja. Nykyisin tieverkkomme rahoitetaan valtion budjetista. Valtion verotus on progressiivinen, eli hyvätuloisen vero% on korkeampi kuin pienituloisen. Jos tieverkon rahoitus siirretään verotuksesta tiemaksuihin, tarkoittaa se pienituloisille lisäkustannusta ja rikkaat pääsevät taas kuin koira veräjästä. Tässä ei ole vielä perussuomalaisten kynän jälkeä, mutta kyllä se siihen tulee ja siinä lukee: Tätä perussuomalaiset eivät hyväksy.</p><p>Toinen asia jossa ei vielä ole perussuomalaisten kynän jälkeä on OKL:n säilyminen Savonlinnassa. Jos OKL:n erinomaisen toiminnan jatkuminen Savonlinnassa olisi perussuomalaisista kiinni, niin se jatkuisi varmasti. Yhteiskunnalle OKL:n siirrosta Joensuuhun aiheutuu 230 miljoonan euron kulut. Jo pelkästään valtiolle siirron kulut ovat 160 miljoonaa. Näin suuressa aluetalouteen ja kansantalouteen vaikuttavassa asiassa lopullinen päätösvalta ei voi olla Yliopistolla. Yliopistojen rahoitus hoidetaan maassamme pääasiassa verovaroilla, siis veronmaksajien rahoilla, joten yliopistoilta voimme vaatia yhteiskunnallisten vaikutusten huomioimista tekemissään päätöksissä. Yliopistojen tulosneuvottelut käydään opetusministeriössä. Itä-Suomen yliopiston tulosneuvottelut ovat 16.5. Viimeistään silloin on tehtävä ratkaisu Savonlinnan kampuksen säilymisestä.</p><p>Lopuksi vielä haluan kaikista negatiivisista asioista huolimatta valaa positiivisuutta ja uskoa tulevaisuuteen. Meillä Suomessa on kuitenkin paljon hyviä asioita, paljon enemmän kuin huonoja. Ammennetaan voimaa hyvistä asioista ja tehdään hyviä asioita.</p><p>&nbsp;</p><p>Hyvyyttä Vappuun</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Hyvää Vapun päivää kaikille

Vappu on kaiken kansan juhla. Vappuna voimme nähdä ja tuntea ensimmäisten kesäisten asioiden saapuvan talven jälkeen. Lumet ovat sulaneet, ensimmäiset leskenlehdet puskevat jäisestä maasta keltaisia kukkia ja aurinko lämmittää. Luonnossa asiat sujuvat omalla painollaan. Niin ei ole kuitenkaan yhteiskunnassa, asiat eivät suju omalla painollaan, vaikka niin ilmeisesti kuviteltiinkin vuoden 2008 jälkeen aina viime vuoteen asti. Tuona aikana Suomi putosi eurooppalaisesta kelkasta, menetimme kansainvälisen kilpailukyvyn. Heti globaalin talouskriisin iskiessä 2008 olisi pitänyt tehdä korjausliikkeitä, vastaavia mitä meidän kilpailijamaissakin Ruotsissa ja Saksassa tehtiin. Niihin ei kyetty silloin, eikä valitettavasti edellisenkään hallituksen aikana. Kuluneina kahdeksana vuotena olemme menettäneet teollisia työpaikkoja merkittävästi, Suomi ei ole houkutteleva investointikohde ja taloutemme on ajautunut surkeaan tilaan. Elämme velaksi ja velkaantumisen vauhti on hurja. Viimeisen kahdeksan vuoden aikana olemme velkaantuneet 50 mrd. Se on puolet koko valtion velasta. Siis puolet valtion velasta on tullut viimeisen kahdeksan vuoden aikana.

Tämän vuoksi maan hallituksen tehtävänä on taittaa velkaantuminen. Sen onnistumiseksi on välttämätöntä saada vienti vetämään. Se ei onnistu kuitenkaan ilman, että suomalainen kilpailukyky palautetaan. Suomi on noin 15% jäljessä kilpailukyvyssä tärkeimpiin eurooppalaisiin verrokkimaihin nähden, tästä tulee se prosentti mitä tavoitellaan. Hallituksen tavoitteena on saada tuo 15% kurottua kiinni kolmella tavalla, joista jokainen tuottaisi 5%:n kilpailukyvyn parantumisen. Ensimmäiseksi työelämää uudistamalla niin, että hinta ja kustannuskilpailukyky paranee 5%. Aluksi tätä vietiin eteenpäin lakipaketilla, mutta kuten tunnettua siitä luovuttiin, ja nyt neuvotellaan työmarkkinajärjestöjen kanssa. Nyt on jo selvää, ettei tuohon viiteen prosenttiin päästä. Toiseen 5%:iin tarvitaan palkkamaltti vähintään vuoteen 2019 asti ja kolmas 5%:ia tulisi työpaikkatason kilpailukyvyn parantamisella. Tämä vaatii todellista ja aitoa paikallista sopimista työpaikoilla. Kaikkiin näihin osa-alueisiin ja niiden toteutumiseen tarvitaan työmarkkinaosapuolia.

Näyttää siltä, että valta on suurelta osin luovutettu hallitukselta etujärjestöille. Asiat ovat usein, miltä ne näyttävät. Hallitus joutuu kuitenkin kantamaan vastuun. Toivon, että nyt neuvoteltava kilpailukyky-sopimus syntyy ja sen kattavuus on 100%, myös AKT:n on syytä olla mukana. Kansalaisille ei ole mitään hyvää luvassa jos kilpailukyky-sopimus vesittyy tai sopimukseen ei päästä ollenkaan. Yksi suhteellisen pieni, mutta Suomen vientiteollisuuden kannalta avainasemassa oleva ammattiliitto, AKT, on valtavan suuressa roolissa koko kansantaloutemme kannalta.

On väitetty, että vientimme sakkaaminen ei johtuisi niinkään kilpailukyvyttömyydestä kuin itse vientituotteistamme. Jos ne olisivat uusia innovaatioita ja korkean teknologian tuotteita, vienti vetäisi. Tuossa väitteessä on vain hitunen totta. Meillä on laaja metsäteollisuus, jonka tuotteista mm. paperi ei juurikaan edusta korkeaa teknologiaa eikä uutta innovaatiota, mutta tuo Suomeen merkittävät vientitulot ja luo lukuisia työpaikkoja. Kun myyntimiehemme/ naisemme myy maailmalla Suomessa, suomalaisen työläisen tekemiä tuotteita, kaupan saamisen haasteena ei ole hinta, ei myöskään laatu vaan toimitusvarmuus. Siis Toimitusvarmuus. Asiakkaat epäilevät lakkoherkän Suomen toimitusvarmuutta. Eihän se näin saisi olla. Tässä AKT on nykyisinkin liian suuressa roolissa suhteessa kansantalouteen. Olisiko tälle syytä tehdä jotain? Lakko-oikeuteen ei tarvitse eikä saakaan puuttua, mutta laittoman lakon aiheuttamasta korvausvelvollisuudesta voisimme ottaa oppia Ruotsista. Pienellä henkilökohtaisella taloudellisella vastuulla on Ruotsissa saatu aikaan vastuullista toimintaa. Ruotsissa ei laittomia lakkoja ole juuri ollenkaan, Suomessa niitä on vuodessa joka kolmas päivä, siis toista sataa kappaletta.

Elämme Suomessa nyt tiukkoja aikoja. Rahat eivät tällä hetkellä riitä pitämään ihan sellaista hyvinvointivaltiota mihin olemme tottuneet. Tämän vuoksi velkaannumme. Kipeitä säästöjäkin joudutaan tekemään. Siksi on välttämätöntä, että kaikki osallistuvat näihin talkoisiin. On järkyttävää kuinka laajaa on yritysten ja rikkaiden ihmisten verojen välttely myös veroparatiisien kautta. Panama paperit ovat tuoneet julkisuuteen, että Suomestakin sadat tahot ovat tehneet järjestelyjä veroparatiisiyhtiöissä. Suomen tuleekin olla kansainvälisesti aktiivinen verovälttelyn estämisessä. Veroparatiisien käyttöä perustellaan sillä, että se on täysin laillista. Peruste kestää niin kauan ennen kuin ne tehdään laittomiksi. Tässä Suomen tulee olla aktiivinen.

YLE:llä on hallussaan julkisuudessa paljon kohutut Panama-paperit. Hallitus on vedonnut YLE:en että se luovuttaisi paperit verohallinnolle ja poliisille, jotta veronkiertäjät voitaisiin saattaa vastuuseen. Perussuomalaisten ministeriryhmä kannattaa tätä vetoomusta. YLE on kieltäytynyt antamasta tietojaan vedoten lähdesuojaan. Tämä peruste Yleltä on kuitenkin kestämätön. Lähdesuojalla turvataan ainoastaan tietojen antajan tuntemattomuus, Ei annettujen tietojen sisältöä. Nyt on yhteistyössä löydettävä keinot, joilla voidaan kaikin mahdollisin tavoin edistää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. YLE on verovaroin rahoitettu valtion omistama eduskunnan media ja juuri siksi ei voi hyväksyä sitä, että Yle suojelee veronkiertäjiä.

Tässä yhteydessä on hienoa muistuttaa, että hallitus on saanut neuvoteltua uuden verosopimuksen Portugalin kanssa. Sopimuksen ydin on se, että jatkossa Suomi voi alkaa verottaa Portugaliin maksettavia yksityisen alan eläkkeitä. Toisin sanoen Suomessa tienattavista eläkkeistä pitää maksaa verot Suomeen. Tähän saakka Portugaliin muuttaneet suomalaiset ovat voineet saada yksityisen sektorin eläketulonsa verovapaasti, ja moni on käyttänyt tilaisuutta hyväkseen ja paennut kotimaan verottajaa.

Sosiaalidemokraatit puhuivat kyseisestä epäkohdasta paljon viime kaudella, mutta niin vain tässäkin asiassa tarvittiin Perussuomalaiset hallitukseen, ennen kuin ongelma saatiin korjattua.

Hallitus julkaisi huhtikuussa harmaan talouden ohjelman. Siinä kerrotaan niistä toimista, jotka hallitus aikoo tehdä harmaan talouden torjumiseksi. Verojen välttelyn estäminen ja omistuksien julkisuus auttaa siihen, ettei yhteiskunnassamme ole vapaamatkustajia, vaan kaikki osallistuvat hyvinvointiyhteiskuntamme rahoitukseen rehellisesti, myös rikkaat.

Hallitusohjelma on hallituksen ohjelma. Se ei ole Keskustan ohjelma. Se ei ole perussuomalaisten ohjelma eikä se ole kokoomuksen ohjelma. Se on kuitenkin ohjelma, jossa näkyy perussuomalaisten kynän jälki mm. maahanmuuttopolitiikassa. Perussuomalaiset ovat tuoneet Suomen aiempaan löysään maahanmuuttopolitiikkaan jämäkkyyttä. Hallitusohjelman toteuttamiseksi PS- ministeriryhmän aloitteesta laadittiin 80-kohdan toimenpideohjelma, jolla vetovoimatekijöitä karsittiin;

a) perheenyhdistämiskriteereitä kiristetään niin kireälle, kuin perustuslakimme antaa myöten

b) oleskeluluvan saaneiden sosiaaliturvan tasoa lasketaan merkittävästi, sekä tehdään se vastikkeelliseksi

c) humanitaarisella perusteella ei enää pääse Suomeen. Tämä merkitsee, että suurin osa somaleista ja irakilaisista voidaan käännyttää. Kummankin maan pinta-alasta on 2/3 turvallista eli kriisialueilta on mahdollista siirtyä maan sisällä turvaan. Nykyinen Suomen ulkomaalaislakikaan ei edellytä turvapaikan myöntämistä irakilaisille eikä somaleille.  

On ongelmallista, että lakien ja säännösten voimaan saattaminen kestää tuskallisen kauan. Toinen vakavampi ongelma on, että maahanmuuttoviranomaiset tulkitsevat hallituksen linjauksia omapäisen löysästi myöntämällä oleskelulupia niillekin, joille ei tarvitsisi. Tältä osin virkamiehet kaipaavat ohjausta.

Hallituksen tavoitteena on saada vuoteen 2019 mennessä työllisyysaste 72%:iin joka tarkoittaa110 000 uutta työpaikkaa.

Hallituksella on keinoja yrittäjyyden ja työllisyyden lisäämiseksi ja tällä sektorilla perussuomalainen työministeri tekee hyvää työtä. Tavoitteen saavuttaminen on hyvin realistinen, mutta vaatii uudenlaista ajattelutapaa työttömyysturvaan ja työttömyyteen. Passiivisesta työttömyyden hoidosta siirrytään nyt aktiiviseen työllisyyden hoitamiseen.

Valtion rahoittamaa työttömyysturvaa voi jatkossa käyttää työttömän starttirahaan, palkkatukeen ja liikkuvuusavustukseen. Tämä uudistus tuo joustavuutta työllisyysmäärärahojen käyttöön ja takaa niiden riittävyyden. Lisäksi hallitus suunnittelee innovaatiosetelin ja innovaatiopankin, mahdollistaa osa-aikaisen yrittämisen sekä helpottaa erikoisosaajien työperäistä maahanmuuttoa. Näiden toimenpiteiden työllisyysvaikutukset ovat n. 15 000 uutta työpaikkaa. Lasketaanpa hiukan. Eri tahot ovat arvioineet neuvoteltavan kiky-sopimuksen työllisyysvaikutukset 60 000:ksi uudeksi työpaikaksi. Majoitus-  ja ravintola ala on laskenut alalle syntyvän 4000 uutta työpaikkaa lähi vuosina. Joukkorahoitus mahdollistaa start-up yritysten rahoitusta ja sitä kautta tuo arviolta 5000 uutta työpaikkaa. Myös normien purkamisella on merkittäviä vaikutuksia työllisyyteen. Pelkästään muuttamalla TyEl-yhtiöiden vakavaraisuus laskentaa mahdollistetaan näiden yhtiöiden sijoittaminen asuntorakentamiseen. Näin toimien jo nyt on 3000:n uuden asunnon rakentaminen putkessa ja arviot kokonaisinvestoinniksi on 9000 uutta asuntoa. Nämä asunnot sijoittuvat kasvukeskuksiin ja suurelta osin pääkaupunkiseudulle. Työllisyys vaikutus rakentamisessa on n. 30 000 työpaikkaa. Lisäksi kun asunnot valmistuvat laskee se merkittävästi kynnystä ottaa pääkaupunkiseudulta työtä vastaan. Tämän arvioidaan olevan jokseenkin saman mikä on asuntojen määrä. Näistä toimista tulee jo yli 120 000 uutta työpaikkaa. Lisäksi on muistettava hallituksen kärkihankkeiden, erityisesti biotalouden, positiiviset vaikutukset työllisyyteen.

On vielä eräs asia josta haluan mainita ja jossa on näkynyt perussuomalaisten kynän jälki. Se on nk. ”Paskalaki”

Hallitus sopi huhtikuussa jätevesiasetuksen eli ns. paskalain merkittävästä lieventämisestä juuri niin kuin hallitusneuvotteluissa aikanaan sovittiin. Asia on Perussuomalaisille mieluinen. Päätös on tehty meidän vaatimuksestamme. Olin itse neuvottelijana tässä asiassa hallitusneuvotteluissa Smolnassa.

Haja-asutusalueiden jätevesikäsittelyä muutetaan selkeämmäksi ja järkevämmäksi. Jätevesijärjestelmiä ei tarvitse rakentaa, ellei asunto sijaitse pohjavesialueella tai alle 100 metrin päässä vesistöstä. Näillä alueilla sijaitsevien kiinteistöjen määräaikaa myöhennetään syksyyn 2019. Lisäksi kunnan viranomainen voi myöntää poikkeuksen, jos jätevesien määrä on vähäinen tai jos kustannukset muodostuisivat kohtuuttomiksi.

Muilla alueilla ennen vuotta 2004 rakennetut kiinteistöt vapautetaan velvoitteista. Niiden kohdalla jätevesisäädäntöä joutuu noudattamaan vain siinä tapauksessa, että kiinteistöön rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö, jossa järjestelmä uusitaan tai korjataan kokonaisuudessaan. Toinen poikkeama on rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö. Käytännössä kynnys asettuu siis varsin korkealle.

Etelä-Savon osalta voimme olla tyytyväisiä, että VT5 vihdoin rakennetaan välillä Mikkeli-Juva.

Myös Sulkavan vankilan säilymisestä voimme iloita. Poliisilaitoksien karsimisen yhteydessä olen taistellut erityisesti Juvan aseman säilyttämisen puolesta.

Otan kuitenkin esille pari asiaa jossa ei ole vielä perussuomalaisten kynän jälkeä, ensimmäinen on Liikennekaari. Viime aikoina julkisuudessakin on käyty keskustelua hallituksen erimielisyyksistä ns. liikennekaaripaketissa. Yksittäisenä asiana eniten huomiota herättää taksiliikenteen avaaminen kilpailulle ja tienkäyttömaksut. Perussuomalaiset eivät hyväksy kumpaakaan.

Perussuomalaiset eivät hyväksy taksiliikenteen avaamista kilpailulle. Taksijärjestelmä toimii Suomessa hyvin. Suomalainen taksi on luotettava. Emme halua siirtyä Ruotsin kaltaiseen järjestelmään, jossa valvonta katoaa ja hinnat karkaavat pilviin.

Liikennekaaressa on toinenkin ongelmakohta, käyttömaksut. Teiden käyttömaksuissa on kysymys oikeudenmukaisuudesta. Jo nyt autoilijoilta kerätään noin 8 mrd vuodessa erilaisia veroja ja maksuja. Tämän päälle ei missään tapauksessa voi laittaa enää tiemaksuja. Nykyisin tieverkkomme rahoitetaan valtion budjetista. Valtion verotus on progressiivinen, eli hyvätuloisen vero% on korkeampi kuin pienituloisen. Jos tieverkon rahoitus siirretään verotuksesta tiemaksuihin, tarkoittaa se pienituloisille lisäkustannusta ja rikkaat pääsevät taas kuin koira veräjästä. Tässä ei ole vielä perussuomalaisten kynän jälkeä, mutta kyllä se siihen tulee ja siinä lukee: Tätä perussuomalaiset eivät hyväksy.

Toinen asia jossa ei vielä ole perussuomalaisten kynän jälkeä on OKL:n säilyminen Savonlinnassa. Jos OKL:n erinomaisen toiminnan jatkuminen Savonlinnassa olisi perussuomalaisista kiinni, niin se jatkuisi varmasti. Yhteiskunnalle OKL:n siirrosta Joensuuhun aiheutuu 230 miljoonan euron kulut. Jo pelkästään valtiolle siirron kulut ovat 160 miljoonaa. Näin suuressa aluetalouteen ja kansantalouteen vaikuttavassa asiassa lopullinen päätösvalta ei voi olla Yliopistolla. Yliopistojen rahoitus hoidetaan maassamme pääasiassa verovaroilla, siis veronmaksajien rahoilla, joten yliopistoilta voimme vaatia yhteiskunnallisten vaikutusten huomioimista tekemissään päätöksissä. Yliopistojen tulosneuvottelut käydään opetusministeriössä. Itä-Suomen yliopiston tulosneuvottelut ovat 16.5. Viimeistään silloin on tehtävä ratkaisu Savonlinnan kampuksen säilymisestä.

Lopuksi vielä haluan kaikista negatiivisista asioista huolimatta valaa positiivisuutta ja uskoa tulevaisuuteen. Meillä Suomessa on kuitenkin paljon hyviä asioita, paljon enemmän kuin huonoja. Ammennetaan voimaa hyvistä asioista ja tehdään hyviä asioita.

 

Hyvyyttä Vappuun

]]>
7 http://turuka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/216354-vappupuheeni#comments Vappupuhe Sun, 01 May 2016 18:03:22 +0000 Kaj Turunen http://turuka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/216354-vappupuheeni
"Helikopterirahaa" suoraan kansalaisille http://turuka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/215990-helikopterirahaa-suoraan-kansalaisille <p>Suomen talous on jämähtänyt. Viime vuosina kasvua ei ole ollut juuri ollenkaan, eikä tulevien vuosien näkymät tuo muutosta. Kaikki olemme samaa mieltä siitä, että kasvua pitäisi saada aikaiseksi. Yhtä mieltä olemme myös siitä, että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta pitää säilyttää. Keinoista, miten tämä voisi tapahtua, on käyty julkisuudessa kipakkaakin keskustelua. Pitäisikö elvyttää velkarahalla, miten paljon voidaan julkista taloutta sopeuttaa eli suomeksi sanottuna leikata tai kuinka parannetaan kansainvälistä kilpailukykyämme vaikka palkkoja laskemalla? Huonoja vaihtoehtoja kaikki. &nbsp;</p><p>Suomen velan otto on ollut kiihtyvää. Olemme velkaantuneet viimeisen kahdeksan vuoden aikana n. 50 miljardia euroa, joka on nykyisestä kokonaisvelastamme noin puolet. Vauhti on siis ollut huima. Velkaantuminen on taitettava tai jätämme lapsillemme velat ja köyhyyden. Jatkuva leikkaaminen näännyttää taloutemme ja johtaa nimenomaan hyvinvointiyhteiskunnan alas ajamiseen. Palkkojen laskeminen taas johtaa ostovoiman merkittävään laskuun ja kulutuksen supistumiseen sekä sitä kautta kysynnän hiipumiseen. Se taas johtaa työttömyyden kasvuun ja julkisen sektorin menojen kasvuun.</p><p>Tosiasiassa joudumme taiteilemaan näiden huonojen vaihtoehtojen välillä vaikka ratkaisun avaimet ovat muualla. Ne ovat muualla, koska kuulumme euroalueeseen, eikä meillä ole omaa rahapolitiikkaa. Se on EKP:lla, Euroopan keskuspankilla. Sen tärkein tehtävä on huolehtia hintavakaudesta, joka edellyttää inflaation pitämistä n. 2%:ssa. Siinä se ei ole onnistunut. &nbsp;Mitä sitten EKP on tehnyt?</p><p>Itse asiassa paljonkin. Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen on pankkeja säännelty merkittävästi, joka on johtanut yritysrahoituksen vaikeutumiseen. Tämän vuoksi on Euroopassa jouduttu kehittämään yritysrahoitukseen uusia julkisia rahastomalleja.</p><p>Lisäksi tällä hetkellä keskuspankki ostaa 60 miljardilla eurolla kuukaudessa valtioiden ja yksityisen sektorin velkapapereita rahoitusmarkkinoilta. EKP:n elvytys on ollut kuitenkin epäonnistunutta. Se on elvyttänyt tähän mennessä yli 1 500 miljardilla eurolla. Silti kahden prosentin inflaatiotavoitetta ei ole saavutettu. Ruuti on tuhlattu selvästikin väärään osoitteeseen. PK-yritykset eivät ole näistä toimista hyötyneet, eikä investointeja ole syntynyt.</p><p>&rdquo;Helikopteriraha&rdquo; on rahaa, jota annetaan kansalaisille ilmaiseksi. Ajatus on ekonomisti Milton Friedmanin. EKP:n pitäisikin jakaa rahaa valtioiden ja yritysten sijaan suoraan kansalaisille. EKP voisi nykyistä pienemmällä panostuksella jakaa jokaiselle eurokansalaiselle 500-2000 euroa tilille. Raha pitäisi jakaa niin, että se menisi kulutukseen, siis pienituloisille. Tämä oikeasti lisäisi kysyntää, joka auttaisi pääsemään 2%:n inflaatioon. Se loisi myös yrityksille investointitarpeita ja siten uusia työpaikkoja. Helikopteriraha alentaisi jonkin verran euron arvoa, joka lisäisi taas euroalueen kilpailukykyä kansainvälisesti. Tätä Suomen Pankki voisi edistää osana Euroopan keskuspankkia.</p> Suomen talous on jämähtänyt. Viime vuosina kasvua ei ole ollut juuri ollenkaan, eikä tulevien vuosien näkymät tuo muutosta. Kaikki olemme samaa mieltä siitä, että kasvua pitäisi saada aikaiseksi. Yhtä mieltä olemme myös siitä, että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta pitää säilyttää. Keinoista, miten tämä voisi tapahtua, on käyty julkisuudessa kipakkaakin keskustelua. Pitäisikö elvyttää velkarahalla, miten paljon voidaan julkista taloutta sopeuttaa eli suomeksi sanottuna leikata tai kuinka parannetaan kansainvälistä kilpailukykyämme vaikka palkkoja laskemalla? Huonoja vaihtoehtoja kaikki.  

Suomen velan otto on ollut kiihtyvää. Olemme velkaantuneet viimeisen kahdeksan vuoden aikana n. 50 miljardia euroa, joka on nykyisestä kokonaisvelastamme noin puolet. Vauhti on siis ollut huima. Velkaantuminen on taitettava tai jätämme lapsillemme velat ja köyhyyden. Jatkuva leikkaaminen näännyttää taloutemme ja johtaa nimenomaan hyvinvointiyhteiskunnan alas ajamiseen. Palkkojen laskeminen taas johtaa ostovoiman merkittävään laskuun ja kulutuksen supistumiseen sekä sitä kautta kysynnän hiipumiseen. Se taas johtaa työttömyyden kasvuun ja julkisen sektorin menojen kasvuun.

Tosiasiassa joudumme taiteilemaan näiden huonojen vaihtoehtojen välillä vaikka ratkaisun avaimet ovat muualla. Ne ovat muualla, koska kuulumme euroalueeseen, eikä meillä ole omaa rahapolitiikkaa. Se on EKP:lla, Euroopan keskuspankilla. Sen tärkein tehtävä on huolehtia hintavakaudesta, joka edellyttää inflaation pitämistä n. 2%:ssa. Siinä se ei ole onnistunut.  Mitä sitten EKP on tehnyt?

Itse asiassa paljonkin. Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen on pankkeja säännelty merkittävästi, joka on johtanut yritysrahoituksen vaikeutumiseen. Tämän vuoksi on Euroopassa jouduttu kehittämään yritysrahoitukseen uusia julkisia rahastomalleja.

Lisäksi tällä hetkellä keskuspankki ostaa 60 miljardilla eurolla kuukaudessa valtioiden ja yksityisen sektorin velkapapereita rahoitusmarkkinoilta. EKP:n elvytys on ollut kuitenkin epäonnistunutta. Se on elvyttänyt tähän mennessä yli 1 500 miljardilla eurolla. Silti kahden prosentin inflaatiotavoitetta ei ole saavutettu. Ruuti on tuhlattu selvästikin väärään osoitteeseen. PK-yritykset eivät ole näistä toimista hyötyneet, eikä investointeja ole syntynyt.

”Helikopteriraha” on rahaa, jota annetaan kansalaisille ilmaiseksi. Ajatus on ekonomisti Milton Friedmanin. EKP:n pitäisikin jakaa rahaa valtioiden ja yritysten sijaan suoraan kansalaisille. EKP voisi nykyistä pienemmällä panostuksella jakaa jokaiselle eurokansalaiselle 500-2000 euroa tilille. Raha pitäisi jakaa niin, että se menisi kulutukseen, siis pienituloisille. Tämä oikeasti lisäisi kysyntää, joka auttaisi pääsemään 2%:n inflaatioon. Se loisi myös yrityksille investointitarpeita ja siten uusia työpaikkoja. Helikopteriraha alentaisi jonkin verran euron arvoa, joka lisäisi taas euroalueen kilpailukykyä kansainvälisesti. Tätä Suomen Pankki voisi edistää osana Euroopan keskuspankkia.

]]>
51 http://turuka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/215990-helikopterirahaa-suoraan-kansalaisille#comments Raha Talous Tue, 26 Apr 2016 06:18:45 +0000 Kaj Turunen http://turuka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/215990-helikopterirahaa-suoraan-kansalaisille
Kesäajasta on luovuttava http://turuka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/214292-kesaajasta-on-luovuttava <p>Suomi siirtyy taas sunnuntaiyönä kesäaikaan ja kelloja siirretään tunnilla eteenpäin. Siirto aiheuttaa kuitenkin monille kansalaisille fyysisiä ongelmia. Siirrosta aiheutuvia terveysriskejä ei ole tutkittu kovin laajasti, mutta ne tutkimukset joita on tehty, puoltavat yhden ajan käyttöä ja kesäajasta luopumista.Esimerkiksi niin aivo- kuin sydäninfarktit lisääntyvät kellojen siirron yhteydessä.</p><p>Myös kotieläimet ja varsinkin tuotantoeläimet kärsivät kellojen siirrosta. Perustellusti voidaan todeta, että kesäajasta luopuminen parantaa kansanterveyttä ja kansantaloutta. Harva suomalainen löytää perusteita kellojen rukkaamiselle keväisin ja syksyisin. Itsekään en näe mitään niin pakottavaa syytä, etteikö kellojen siirroista voisi luopua.</p><p>Eduskunta voi päättää tästä turhan ja tarpeettoman, jopa vaarallisenkin, kellojen siirron lopettamisesta. Toivon, että saamme tästä hallituksen esityksen. Mahdollinen asian käsittelyn aloittaminen voi tapahtua myös lakialoitteeni kautta. &nbsp;&nbsp;</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Suomi siirtyy taas sunnuntaiyönä kesäaikaan ja kelloja siirretään tunnilla eteenpäin. Siirto aiheuttaa kuitenkin monille kansalaisille fyysisiä ongelmia. Siirrosta aiheutuvia terveysriskejä ei ole tutkittu kovin laajasti, mutta ne tutkimukset joita on tehty, puoltavat yhden ajan käyttöä ja kesäajasta luopumista.Esimerkiksi niin aivo- kuin sydäninfarktit lisääntyvät kellojen siirron yhteydessä.

Myös kotieläimet ja varsinkin tuotantoeläimet kärsivät kellojen siirrosta. Perustellusti voidaan todeta, että kesäajasta luopuminen parantaa kansanterveyttä ja kansantaloutta. Harva suomalainen löytää perusteita kellojen rukkaamiselle keväisin ja syksyisin. Itsekään en näe mitään niin pakottavaa syytä, etteikö kellojen siirroista voisi luopua.

Eduskunta voi päättää tästä turhan ja tarpeettoman, jopa vaarallisenkin, kellojen siirron lopettamisesta. Toivon, että saamme tästä hallituksen esityksen. Mahdollinen asian käsittelyn aloittaminen voi tapahtua myös lakialoitteeni kautta.   

]]>
42 http://turuka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/214292-kesaajasta-on-luovuttava#comments Kotimaa Kesäaika Fri, 25 Mar 2016 17:39:29 +0000 Kaj Turunen http://turuka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/214292-kesaajasta-on-luovuttava
Katilallakin pitäisi olla toimittajan moraali http://turuka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/213587-kaitilallakin-pitaisi-olla-toimittajan-moraali <p>Toimittaja Saana Katila vastineessaan blogiini edelleenkin antaa virheellistä tietoa. Ymmärrän, että jos on käynnistänyt kansalaisadressin virheellisin perustein, niin on vaikea tunnustaa virheitään.&nbsp;</p><p>Hän edelleen puhuu metsähallituksen yhtiöittämisestä. Tämä on se suurin virheellinen tieto. Katila on ilmeisesti käynnistäessään adressia ollut siinä luulossa, että koko Metsähallitus yhtiöitetään. Tätä kuitenkaan kukaan ei ole edes esittänyt. Metsähallitus on toiminut kumotun liikelaitoslain pohjalta ja siksi tarvittiin uusi Metsähallituslaki. Metsähallitus jatkaa toimintaansa liikelaitoksena, vain puun myynti yhtiöitetään kilpailuneutraliteetin vuoksi. Suosittelen kaikkia asiasta kiinnostuneita lukemaan maa-ja metsätalousvaliokunnan mietinnön asiasta. &nbsp;https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/mietinto/Sivut/MmVM_2+2016.aspx&nbsp; Mietinnössä todetaan: &quot;Esityksessä ehdotetaan, että Metsähallitus on maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa ja sen hallinnon alalla toimiva valtion liikelaitos&quot;. Ei siis yhtiö, vaan liikelaitos. Mitä tulee Digitaan, Sokliin, Fortumin sähköverkkoihin ja Destiaan, niillä ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. Minä ja perussuomalaiset vastustimme voimakkaasti mm. sähköverkkojen myyntiä.</p><p>Toisin kuin Katila väittää, yhtiöittäminen koskee nimenomaan puun myyntiä. Yhtiö olisi samanlainen tytäryhtiö kuin muutkin Metsähallitus-liikelaitoksen tytäryhtiöt kuten mm. MH-Kivi Oy tai Siemen Forelia Oy. Lisäksi Katila antaa ymmärtää, että jokamiehen oikeudet olisivat uhattuna. Tämäkään ei pidä paikkaansa. Mietinnössä todetaan: &quot;Valiokunta korostaa voimakkaasti sitä, että Metsähallituksen alueilla jokamiehenoikeuksiin ei tule puuttua. Myös retkeilyverkoston käytön maksuttomuudesta tulee ehdottomasti huolehtia.&nbsp;Valiokunta painottaa erityisesti sitä, ettei Metsähallituslakia koskevalla lakiehdotuksella vaikuteta jokamiehenoikeudella tapahtuvaan luonnon virkistyskäyttöön tai muuhun virkistyskäyttöön eikä muuteta virkistyskäyttöön liittyvää perusinfrastruktuuria maksulliseksi&quot;. Tätä perustettavaa puunmyyntiyhtiötä ei myöskään voida myydä kenellekään. Se on lakiin kirjattu. Lisäksi yhtiön oikeus hoitaa puun myyntiä on toistaiseksi voimassa, eikä oikeutta voi siirtää. Siis kansallisomaisuutemme on täysin turvassa kuten nytkin, myös metsätalouden osalta.</p><p>Lopuksi vielä. Pidän tärkeänä kansallisomaisuutemme säilyttämistä valtion omaisuutena. Minä kunnioitan ja arvostan kansalaisten mielipidettä, olen aina toiminut niin. Haluan puolustaa tavallista ihmistä arjessa, josta yhtenä esimerkkinä on sähkönsiirtohintoihin puuttuminen. Arvostan suomalaista luontoa ja kaikkien kansalaisten oikeutta nauttia siitä. En kuitenkaan voi hyväksyä kansalaisten pelottelua virheellisin perustein, siksi olen tähän asiaan tarttunut.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Toimittaja Saana Katila vastineessaan blogiini edelleenkin antaa virheellistä tietoa. Ymmärrän, että jos on käynnistänyt kansalaisadressin virheellisin perustein, niin on vaikea tunnustaa virheitään. 

Hän edelleen puhuu metsähallituksen yhtiöittämisestä. Tämä on se suurin virheellinen tieto. Katila on ilmeisesti käynnistäessään adressia ollut siinä luulossa, että koko Metsähallitus yhtiöitetään. Tätä kuitenkaan kukaan ei ole edes esittänyt. Metsähallitus on toiminut kumotun liikelaitoslain pohjalta ja siksi tarvittiin uusi Metsähallituslaki. Metsähallitus jatkaa toimintaansa liikelaitoksena, vain puun myynti yhtiöitetään kilpailuneutraliteetin vuoksi. Suosittelen kaikkia asiasta kiinnostuneita lukemaan maa-ja metsätalousvaliokunnan mietinnön asiasta.  https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/mietinto/Sivut/MmVM_2+2016.aspx  Mietinnössä todetaan: "Esityksessä ehdotetaan, että Metsähallitus on maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa ja sen hallinnon alalla toimiva valtion liikelaitos". Ei siis yhtiö, vaan liikelaitos. Mitä tulee Digitaan, Sokliin, Fortumin sähköverkkoihin ja Destiaan, niillä ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. Minä ja perussuomalaiset vastustimme voimakkaasti mm. sähköverkkojen myyntiä.

Toisin kuin Katila väittää, yhtiöittäminen koskee nimenomaan puun myyntiä. Yhtiö olisi samanlainen tytäryhtiö kuin muutkin Metsähallitus-liikelaitoksen tytäryhtiöt kuten mm. MH-Kivi Oy tai Siemen Forelia Oy. Lisäksi Katila antaa ymmärtää, että jokamiehen oikeudet olisivat uhattuna. Tämäkään ei pidä paikkaansa. Mietinnössä todetaan: "Valiokunta korostaa voimakkaasti sitä, että Metsähallituksen alueilla jokamiehenoikeuksiin ei tule puuttua. Myös retkeilyverkoston käytön maksuttomuudesta tulee ehdottomasti huolehtia. Valiokunta painottaa erityisesti sitä, ettei Metsähallituslakia koskevalla lakiehdotuksella vaikuteta jokamiehenoikeudella tapahtuvaan luonnon virkistyskäyttöön tai muuhun virkistyskäyttöön eikä muuteta virkistyskäyttöön liittyvää perusinfrastruktuuria maksulliseksi". Tätä perustettavaa puunmyyntiyhtiötä ei myöskään voida myydä kenellekään. Se on lakiin kirjattu. Lisäksi yhtiön oikeus hoitaa puun myyntiä on toistaiseksi voimassa, eikä oikeutta voi siirtää. Siis kansallisomaisuutemme on täysin turvassa kuten nytkin, myös metsätalouden osalta.

Lopuksi vielä. Pidän tärkeänä kansallisomaisuutemme säilyttämistä valtion omaisuutena. Minä kunnioitan ja arvostan kansalaisten mielipidettä, olen aina toiminut niin. Haluan puolustaa tavallista ihmistä arjessa, josta yhtenä esimerkkinä on sähkönsiirtohintoihin puuttuminen. Arvostan suomalaista luontoa ja kaikkien kansalaisten oikeutta nauttia siitä. En kuitenkaan voi hyväksyä kansalaisten pelottelua virheellisin perustein, siksi olen tähän asiaan tarttunut.

]]>
2 http://turuka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/213587-kaitilallakin-pitaisi-olla-toimittajan-moraali#comments Metsähallituslaki Sun, 13 Mar 2016 12:21:04 +0000 Kaj Turunen http://turuka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/213587-kaitilallakin-pitaisi-olla-toimittajan-moraali
Metsähallitusta ei yhtiöitetä - kysymys on valtataistelusta http://turuka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/213266-metsahallitusta-ei-yhtioitetaan-kysymys-on-valtataistelusta <p>Metsähallituslain käsittelyn aikana on levitetty väärää tietoa asiasta. Kansalaisia on peloteltu&nbsp;totuuden vastaisilla&nbsp;väitteillä, että Suomen kansallisomaisuus; metsät, järvet ja pohjavedetkin voisivat päätyä ulkomaiseen omistukseen.&nbsp;Haluan uskoa, että kyse on ymmärtämättömästä väärän tiedon levittämisestä.&nbsp;Liki 100 000 ihmistä on huijattu laittamaan nimensä adressiin väärin perustein. Pelotteluun on käytetty virheellisin perustein yhtiöittämistä.&nbsp;</p><p>Metsähallitusta ei olla yhtiöittämässä. Ainoastaan sen puumyynti yhtiöitetään. Puun myyntitoiminta yhtiöitetään sen vuoksi, että EU vaatii tasavertaista kilpailua muihin puumyyjiin nähden. Metsähallituksen puumyynnillä ei&nbsp;EU-komission mukaan&nbsp;saa olla esim. veroetuja muihin toimijoihin nähden. Tämä&nbsp;nyt&nbsp;perustettava puumyyntiyhtiö olisi&nbsp;kokonaan valtion omistama, eikä sen yhtäkään osaketta voida&nbsp;myydä ilman eduskunnan päätöstä. Yhtiöllä olisi&nbsp;Metsähallituksen talousmetsiin&nbsp;yksinoikeudella&nbsp;käyttöoikeussopimus, jota ei voi siirtää kenellekään&nbsp;ulkopuoliselle. Yhtiö tulouttaisi&nbsp;puumyyntituotot metsähallitukselle.&nbsp;Eikä puumyynnin yhtiöittämisellä ole mitään vaikutusta jokamiehenoikeuksiin.&nbsp;</p><p>Jatkossa siis kansallisomaisuutemme pysyminen valtion omistuksessa on&nbsp;yhtä vahvasti&nbsp;turvattu&nbsp;kuin nykyisinkin. &nbsp;Vastustajat itse&nbsp;asiassa vaarantavat kansallisomaisuutemme säilymisen valtion omistuksessa. 18.4.2016 astuu voimaan ns. käyttöoikeusdirektiivi. Mikäli emme ole tätä ennen&nbsp;hoitaneet direktiivin vaatimusta&nbsp;kuntoon, on suuri riski siitä, että joudumme kilpailuttamaan kansainvälisesti käyttöoikeussopimuksen. Tätä riskiä ei mielestäni pidä ottaa, vaan toimia nyt ennen 18.4.2016 määräaikaa.</p><p>Asian ytimessä on kuitenkin hallinta ja määräysvalta. Siitä kiistellään. Valtataistelun osapuolina ovat&nbsp;täysin kotimaiset voimat.&nbsp;Hallituksen esitykseen sisältyy Metsähallituksen omaisuuden jakaminen kolmeen taseen osaan.&nbsp;Ensimmäinen on talousmetsät,&nbsp;joilla on tuottotavoite. Toinen onluonnonsuojelualueet,&nbsp;joilla ei ole tuottotavoitetta. Kolmas on alueet,&nbsp;joilla ei ole tuottotavoitetta eivätkä&nbsp;ne&nbsp;ole luonnonsuojelualueita. Tähän kolmanteen kuuluu laajoja alueita mm. Lapin kairat, soita, järviä, aluevesiä jne.. Näillä alueilla on paljon mm. elinkeinotoimintaa&nbsp;joilla on iso merkitys kansantalouteemme.</p><p>Tähän kolmannen taseen osan hallintaan liittyy valtataistelu.&nbsp;Nyt kun metsähallituslaki joudutaan avaamaan, on ympäristöministeriössä ja luonnonsuojelujärjestöissä nähty tilaisuus kasvattaa valtaa ja päästä hallinnoimaan yhtä suurempia alueita Suomessa.&nbsp;Ympäristöministeriössä&nbsp;on tahtotilaa&nbsp;paketoida&nbsp;nämä valtavat alueet&nbsp;luonnonsuojelunpiiriin.&nbsp;Lakiesityksessä&nbsp;ympäristöministeriölle tulisi lisää valtaa.Hallituksen esitys Metsähallituslaiksi onkin tältä osin epäonnistunut.</p><p>Olemme aina eläneet yhdessä luonnon kanssa. Luonnosta on huolehdittava, mutta&nbsp;laajojen alueiden&nbsp;eristäminen luonnonsuojelualueeksi vie elämisen&nbsp;ja yrittämisenmahdollisuudet&nbsp;suuressa osassa maatamme.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Metsähallituslain käsittelyn aikana on levitetty väärää tietoa asiasta. Kansalaisia on peloteltu totuuden vastaisilla väitteillä, että Suomen kansallisomaisuus; metsät, järvet ja pohjavedetkin voisivat päätyä ulkomaiseen omistukseen. Haluan uskoa, että kyse on ymmärtämättömästä väärän tiedon levittämisestä. Liki 100 000 ihmistä on huijattu laittamaan nimensä adressiin väärin perustein. Pelotteluun on käytetty virheellisin perustein yhtiöittämistä. 

Metsähallitusta ei olla yhtiöittämässä. Ainoastaan sen puumyynti yhtiöitetään. Puun myyntitoiminta yhtiöitetään sen vuoksi, että EU vaatii tasavertaista kilpailua muihin puumyyjiin nähden. Metsähallituksen puumyynnillä ei EU-komission mukaan saa olla esim. veroetuja muihin toimijoihin nähden. Tämä nyt perustettava puumyyntiyhtiö olisi kokonaan valtion omistama, eikä sen yhtäkään osaketta voida myydä ilman eduskunnan päätöstä. Yhtiöllä olisi Metsähallituksen talousmetsiin yksinoikeudella käyttöoikeussopimus, jota ei voi siirtää kenellekään ulkopuoliselle. Yhtiö tulouttaisi puumyyntituotot metsähallitukselle. Eikä puumyynnin yhtiöittämisellä ole mitään vaikutusta jokamiehenoikeuksiin. 

Jatkossa siis kansallisomaisuutemme pysyminen valtion omistuksessa on yhtä vahvasti turvattu kuin nykyisinkin.  Vastustajat itse asiassa vaarantavat kansallisomaisuutemme säilymisen valtion omistuksessa. 18.4.2016 astuu voimaan ns. käyttöoikeusdirektiivi. Mikäli emme ole tätä ennen hoitaneet direktiivin vaatimusta kuntoon, on suuri riski siitä, että joudumme kilpailuttamaan kansainvälisesti käyttöoikeussopimuksen. Tätä riskiä ei mielestäni pidä ottaa, vaan toimia nyt ennen 18.4.2016 määräaikaa.

Asian ytimessä on kuitenkin hallinta ja määräysvalta. Siitä kiistellään. Valtataistelun osapuolina ovat täysin kotimaiset voimat. Hallituksen esitykseen sisältyy Metsähallituksen omaisuuden jakaminen kolmeen taseen osaan. Ensimmäinen on talousmetsät, joilla on tuottotavoite. Toinen onluonnonsuojelualueet, joilla ei ole tuottotavoitetta. Kolmas on alueet, joilla ei ole tuottotavoitetta eivätkä ne ole luonnonsuojelualueita. Tähän kolmanteen kuuluu laajoja alueita mm. Lapin kairat, soita, järviä, aluevesiä jne.. Näillä alueilla on paljon mm. elinkeinotoimintaa joilla on iso merkitys kansantalouteemme.

Tähän kolmannen taseen osan hallintaan liittyy valtataistelu. Nyt kun metsähallituslaki joudutaan avaamaan, on ympäristöministeriössä ja luonnonsuojelujärjestöissä nähty tilaisuus kasvattaa valtaa ja päästä hallinnoimaan yhtä suurempia alueita Suomessa. Ympäristöministeriössä on tahtotilaa paketoida nämä valtavat alueet luonnonsuojelunpiiriin. Lakiesityksessä ympäristöministeriölle tulisi lisää valtaa.Hallituksen esitys Metsähallituslaiksi onkin tältä osin epäonnistunut.

Olemme aina eläneet yhdessä luonnon kanssa. Luonnosta on huolehdittava, mutta laajojen alueiden eristäminen luonnonsuojelualueeksi vie elämisen ja yrittämisenmahdollisuudet suuressa osassa maatamme.

]]>
9 http://turuka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/213266-metsahallitusta-ei-yhtioitetaan-kysymys-on-valtataistelusta#comments Tue, 08 Mar 2016 03:51:52 +0000 Kaj Turunen http://turuka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/213266-metsahallitusta-ei-yhtioitetaan-kysymys-on-valtataistelusta
Työvoitto http://turuka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/212212-tyovoitto <p>Caruna lievensi kohtuuttomat sähkön siirtohinnan korotukset. Hyvä niin. Mieli muuttui parissa viikossa. Syyksi peruutukseen Caruna ilmoitti asiakaspalautteen. Oli syy mikä tahansa, niin peruuttaminen oli voitto kansalaiskeskustelulle.</p><p>Kerrataanpa vielä miten homma meni. Caruna ilmoitti tammikuun lopulla kohtuuttomista korotuksista asiakkailleen. Minulle alkoi tulla palautetta kiukkuisilta kansalaisilta. Kaikissa oli kysymys: Eikö korotuksille voi tehdä mitään? Palautteen määrä kasvoi viikonloppuna. Sunnuntaina 31. tammikuuta tein päätöksen, että tuon asian esille johtamassani talousvaliokunnassa. Laitoin sunnuntaina twitter-viestin asiasta, johon media tarttui. Niinpä samana sunnuntai-iltana koko valtakunta sai tietää, että talousvaliokunta puuttuu korotuksiin.&nbsp;</p><p>Seuraavana päivänä, eli maanantaina, myös elinkeinoministeri ilmoitti julkisuuteen lainsäädännön tarpeesta. Ministeri hyppäsi liikkuvaan junaan mukaan. Hyvä. Asiaa käsittelimme valiokunnassa kaksi päivää kuullen kaikki osapuolet. Samaan aikaan kuluttaja-asiamies neuvotteli Carunan kanssa kohtuuttomista korotuksista. Lopputulos saatiin ja se on tyydyttävä. Sopimus ei poista kuitenkaan lainsäädännön tarvetta. Siihen talousvaliokuntaa perehtyy sitten, kun hallituksen esitykset aikanaan saapuvat.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Caruna lievensi kohtuuttomat sähkön siirtohinnan korotukset. Hyvä niin. Mieli muuttui parissa viikossa. Syyksi peruutukseen Caruna ilmoitti asiakaspalautteen. Oli syy mikä tahansa, niin peruuttaminen oli voitto kansalaiskeskustelulle.

Kerrataanpa vielä miten homma meni. Caruna ilmoitti tammikuun lopulla kohtuuttomista korotuksista asiakkailleen. Minulle alkoi tulla palautetta kiukkuisilta kansalaisilta. Kaikissa oli kysymys: Eikö korotuksille voi tehdä mitään? Palautteen määrä kasvoi viikonloppuna. Sunnuntaina 31. tammikuuta tein päätöksen, että tuon asian esille johtamassani talousvaliokunnassa. Laitoin sunnuntaina twitter-viestin asiasta, johon media tarttui. Niinpä samana sunnuntai-iltana koko valtakunta sai tietää, että talousvaliokunta puuttuu korotuksiin. 

Seuraavana päivänä, eli maanantaina, myös elinkeinoministeri ilmoitti julkisuuteen lainsäädännön tarpeesta. Ministeri hyppäsi liikkuvaan junaan mukaan. Hyvä. Asiaa käsittelimme valiokunnassa kaksi päivää kuullen kaikki osapuolet. Samaan aikaan kuluttaja-asiamies neuvotteli Carunan kanssa kohtuuttomista korotuksista. Lopputulos saatiin ja se on tyydyttävä. Sopimus ei poista kuitenkaan lainsäädännön tarvetta. Siihen talousvaliokuntaa perehtyy sitten, kun hallituksen esitykset aikanaan saapuvat.

]]>
21 http://turuka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/212212-tyovoitto#comments Caruna Fri, 19 Feb 2016 13:03:35 +0000 Kaj Turunen http://turuka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/212212-tyovoitto
Listavaalit – Demokratian irvikuva http://turuka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/209368-listavaalit-%E2%80%93-demokratian-irvikuva <p>On aivan käsittämätöntä, että nyt viritellään edes keskustelua ns. listavaaleista. Tällaisella vaalitavalla riistetään äänestäjältä oikeus äänestää haluamaansa ehdokasta. Listavaalihan tarkoittaa, että puolueet asettavat ehdokkaansa valintajärjestykseen listalle. On ykkösehdokas, kakkonen, kolmonen jne&hellip; Kuinka monta tulee valituksi, riippuu miten paljon puolue saa ääniä.</p><p><strong>Käytännössä listavaaleilla ehdokkaan valituksi tulemisesta päättäminen viedään kansalaisilta puolueiden hämäriin sisäpiireihin. </strong>Esitykset maakuntavaalien, tai muidenkaan vaalien järjestämisestä listavaaleina on ylimielistä kansalaisten halveksimista.</p><p>Meillä Suomessa ei äänestysaktiivisuus ole muutenkaan kovin korkealla tasolla, mutta jos mennään vaaleihin joissa äänestäjä ei voi äänestää haluamaansa ehdokasta, tulemme kokemaan äänestysprosentin järkyttävän romahduksen.</p><p>Äänestäjällä on oltava oikeus jatkossakin äänestää parhaaksi katsomaansa ehdokasta. Listavaali on demokratian irvikuva, jota ei voi kannattaa kuin puolueiden kellokkaat.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> On aivan käsittämätöntä, että nyt viritellään edes keskustelua ns. listavaaleista. Tällaisella vaalitavalla riistetään äänestäjältä oikeus äänestää haluamaansa ehdokasta. Listavaalihan tarkoittaa, että puolueet asettavat ehdokkaansa valintajärjestykseen listalle. On ykkösehdokas, kakkonen, kolmonen jne… Kuinka monta tulee valituksi, riippuu miten paljon puolue saa ääniä.

Käytännössä listavaaleilla ehdokkaan valituksi tulemisesta päättäminen viedään kansalaisilta puolueiden hämäriin sisäpiireihin. Esitykset maakuntavaalien, tai muidenkaan vaalien järjestämisestä listavaaleina on ylimielistä kansalaisten halveksimista.

Meillä Suomessa ei äänestysaktiivisuus ole muutenkaan kovin korkealla tasolla, mutta jos mennään vaaleihin joissa äänestäjä ei voi äänestää haluamaansa ehdokasta, tulemme kokemaan äänestysprosentin järkyttävän romahduksen.

Äänestäjällä on oltava oikeus jatkossakin äänestää parhaaksi katsomaansa ehdokasta. Listavaali on demokratian irvikuva, jota ei voi kannattaa kuin puolueiden kellokkaat.

]]>
23 http://turuka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/209368-listavaalit-%E2%80%93-demokratian-irvikuva#comments Listavaalit Mon, 04 Jan 2016 10:16:19 +0000 Kaj Turunen http://turuka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/209368-listavaalit-–-demokratian-irvikuva